Arboretum Hoogvliet

Arboretum Hoogvliet is een onderdeel van de Heerlijkheid.

Ark Nature

Stichting Ark stimuleert deze ontwikkeling door het opzetten en beheren van voorbeeldgebieden, toegepast onderzoek, voorlichting en educatie.

Cineac Milieu TV

Cineac Milieu TV is een co-productie van het Rotterdams Milieucentrum en Cineac TV.

Bureau Stadsnatuur Rotterdam/bSR ecologisch advies

Bureau Stadsnatuur Rotterdam onderdeel van het Natuurhistorisch Museum.

De Bomenridders

Stichting de Bomenridders Rotterdam.

Milieudefensie afdeling Rotterdam

Milieudefensie Rotterdam is een lokale groep van de landelijke vereniging Milieudefensie .

Vogelklas Karel Schot

De Vogelklas verzorgt zieke, gewonde en jonge vogels, die in de stad of in de omgeving van Rotterdam gevonden worden. Maar ook worden er egels en vleermuizen opgevangen.

Natuur – en vogelwacht Rotta

Natuur- en Vogelwacht “Rotta” is een natuurbeschermingsvereniging werkzaam in het recreatiegebied ‘De Rottemeren’, alsmede in de omliggende gemeenten Moerkapelle / Zevenhuizen, Bergschenhoek, Bleiswijk, Berkel & Rodenrijs, Rotterdam.

Groenpunt

Groenpunt is een samenwerkingsverband tussen het NIVON, het Wereldnatuurfonds, de stichting Ark, de Rotterdamse Bond van Volkstuinders, de dienst Sport en Recreatie, de stichting Landschapsonderhoud Rotterdam.

KNVV Rotterdam

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een vereniging die actief in en met de natuur bezig wil zijn. De KNNV is de vereniging voor veldbiologie. Een veelzijdige natuurorganisatie met een afdeling in Rotterdam.

Bomenridders

Stichting komt op voor de bomenbelangen in Rotterdam.

Scrap

Een winkel waarin voor weinig geld industriele afvalmaterialen worden verkocht, workshops in eigen huis en buiten de deur, en de werkplaats waar in opdracht decors en rekwisieten worden gemaakt.

Bewonersgroep tegen vliegtuigoverlast

De Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast is de Rotterdamse vereniging die de leefbaarheid rond vliegveld “Rotterdam-Airport” op een aanvaardbaar niveau tracht te houden .

Aboretum Trompenburg

Website van het Aboretum Trompenburg in Rotterdam, een van de mooiste botanische tuinen in Europa.

Wereld Natuur Fonds Rotterdam

Website van het Wereldnatuurfonds.

Fietsersbond afdeling Rotterdam

Op deze website meer informatie over de Fietsersbond. De fietsersbond komt op voor de belangen van de fietsers. De bond heeft een aantal lokale afdelingen in Rotterdamse deelgemeenten.

Aktiegroep Het Oude Westen

Website van de bewonersorganisatie ‘Aktiegroep Het Oude Westen’.

Website van de bewoners Wollefoppenwijk

Bewonerswebsite Wollefoppenwijk Prins Alexanderpolder Rotterdam. Bewoners zetten zich hier in voor het behoud van de natuurwaarde Zevenhuizerplassen en het Rottemerengebied.

Ghandituin ´De Overvloed´

De Gandhituin bevindt zich op iets meer dan 2000 m2 land op het meest Oostelijke deel van het nutstuinencomplex aan de Gordelweg tegen de oude Hofpleinlein in Rotterdam. De Gandhituin is in eerste instantie een buurttuin waarin iedereen welkom is om aan deel te nemen. Daarnaast biedt de tuin extra ruimte voor mensen die het land, het werk op het land en haar vruchten het meest nodig hebben.

Nivon Rotterdam

De site van de Rotterdamse afdeling van de grote landelijke NIVON organisatie. Een site met veel informatie over lokale activiteiten op het gebied van natuur, wandel – en fietstochten, maar ook het politiekecafe in het NIVON-gebouw aan de Dirk Smitstraat.

PIW Kralingen

Website over Kralingen met in het bijzonder aandacht voor de stadsnatuur en het Kralingse Bos.

Platform leefmilieu en mobiliteit

De website van het Platform Leefmilieu en Mobioliteit(PLM). Het PLM vertegenwoordigt bewoners die de nog steeds groeiende automobiliteit in en rond Rotterdam zien als een ernstige bedreiging van het leefklimaat in de stad.

3VO afdeling Rotterdam, Vereniging Verkeers Veiligheids Organisatie

De site van de drie veilig verkeers organisaties 3VO. Deze organisatie heeft ook een lokale Rotterdamse afdeling.

Ommoordseveld Open en Groen!

Website van de Actiegroep Ommoordseveld ‘Open en Groen!’

Rotterdamse Bond van Volkstuinders

Website van de bond van de Rotterdamse Volkstuinders.

Natuurbescherming Vlinderstrik

Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik zet zich in voor de natuur en het milieu in de Noordrand van Rotterdam.

Landschapsonderhoud Rotterdam

Landschapsonderhoud Rotterdam

Website over Nessebos

Een website over het Rotterdamse natuurgebied Nessebos

VTM Vereniging Tegen Milieubederf

Website van de oudste milieuorganisatie van Nederland.

Natuur in Kaart

Vrijwilligersproject gericht op de inventarisatie van de flora en fauna in Rotterdam.

Studio Hergebruik

Mede door het Rotterdams Milieucentrum opgerichte kunstgalerie waar hergebruik het uitgangspunt is in de meest breede zin van het woord…

Transitiontown Rotterdam

Transition Town Rotterdam is een opkomende en een zich ontwikkelende benadering voor gemeenschappelijke duurzaamheid in Rotterdam. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste aanleidingen om in actie te komen. TT Rotterdam is een beweging van onderop: mensen nemen zelf lokaal de middelen in handen om hun buurt of wijk te veranderen