Rotterdamse organisaties die zich richten op natuur, milieu, duurzaamheid en streven naar een leefbare, milieuvriendelijke, groene stad waar het gezond en prettig wonen is!

In willekeurige volgorde!

1.  De Bomenridders

2.  Stichting Ark

3.  Stichting Rotterdamse Oogst

4.  Eetbaar Rotterdam

5.  Transition Town Rotterdam

6.  Moestuinman

7.  Stichting Pro Groen

8.  Stichting Natuur Cultuur en Bewegen

9.  KNNV Rotterdam

10.  Groenpunt

11.  2012 Architecten

12.  Studio Hergebruik

13.  Stichting Owaze

14.  Zweth Kandelaar Front

15.  Carrotmob Rotterdam

16.  Atalanajongeren

17.  Werkgroep Woonmilieu Provenierswijk

18.  Weidevogelgroep Schieveen

19.  Vogelklas Karel Schot

20.  Vogelasiel De Houtsnip

21.  Vogel, vleermuis en vlinderwerkgroep Noordrand

22.  Vereniging Natuur en Milieubescherming Noordrand

23.  Ambrosiusgilde Rotterdam

24.  Arboretum Hoogvliet

25.  Arboretum Trompenburg

26.  Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast BTV

27.  Botanische Tuin Kralingen

28.  Natuur in Kaart

29.  Bewonerorganisatie Cool, werkgroep wijktuinen

30.  Dierenbescherming Rijnmond

31.  Egelopvang Odilia

32.  Werkgroep Eschpolder

33.  Fietsersbond, afd. Rotterdam

34.  Stichting Gezond Overschie

35.  Greenpeace regio Rijnmond

36.  Vereniging Tegen Milieubederf

37.  IVN Rotterdam

38.  Werkgroep Kerk en Milieu

39.  Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam

40.  Milieudefensie, afdeling Rotterdam

41.  Natuurpad Hillesluis

42.  Moeras IJsclubstraat

43.  NIVON Rotterdam

44.  Aktiegroep Het Oude Westen

45. Ecoteam Insulinde

46.  Wijkorgaan Stadsdriehoek, wijktuinengroep

47.  Stichting Natuurlijk Zuiderpark

48.  Werkgroep Rotterdams wandelpadennetwerk

49.  Tunesisch Forum/Arabische Milieuacademie

50.  Werkgroep MilieuDivers

51.  Stichting So Mi Tan

52.  De Speeldernis, natuurspeeltuin

53.  Stichting Behoud Zestienhovensepark

54.  Rotterdamse Duurzaamheidsclub

55.  Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

56.  VTV Tuinderslust

57.  Wereldnatuurfonds Rotterdam

58.  Rotterdamse Bond van Volkstuinders/RBVV

59.  Stichting SCRAP

60.  Stichting Rotte-Verband

61.  Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik

62.  Vogels op Zuid

63.  Wijknatuurteam Alexanderpolder

64.  Wijktuingroep Ommoord

65.  PIW Kralingen

66.  3VO Rotterdam

67.  Anti Bulderbaan Comité

68.  ROVER Vereniging van Reizigers Openbaar Vervoer (afd. Rotterdam e.o.)

69.  Bewonersgroep Bergpolder Blijdorp

70.  Stichting Afri (Jongerenorganisatie Zuid)

71.  Marokkaanse Vereniging Centrum Noord (MVCN)

72.  Stichting voor vernieuwing en participatie

73.  Dona Daria, werkgroep binnengroen, buitengroen

74.  Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen

75.  Wollefoppengroen & co

76.  Euroster Rotterdam

77.  Stichting Aquarius

78.  Natuurspeelplaats Ruige Plaat

79.  Stichting Al Mohcinine Feijenoord (SAMF)

80.  Platform Regioparken Rottemeren A13/A16

81.   Stichting ’n Bries